Vanaf december 2019 is Zielsblij gevestigd bij MCR Zielsblij worden Het is menselijk dat je af en toe vastloopt in je leven, zowel fysiek als geestelijk. Hoe kun je daar iets moois uit halen? Samen kijken we naar jouw gezondheid en je totale functioneren zodat je eventuele disharmonie los kunt laten. Fysiotherapie en energetische behandelingen kunnen daar bij helpen. In een rustige en veilige omgeving mag jij weer balans en…

Find Out More